Něco o lepidlu Herkules

Lepidlo Herkules uvedla Druchema na trh už na přelomu 50. a 60. let 20. století a od té doby se bez přerušení vyrábí. Během let prodělalo jen několik redesignu balení a etikety, přičemž jeho složení zůstává stále téměř neměnné.

herkules-katalog-198x-kopie

Herkules je disperzní lepidlo na bázi polyvinylacetátu (vzorec na obrázku). Vzorec polyvinylacetatu

Principem jeho výroby je polymerace vinylacetátu. Jedná se o chemický postup, kdy je ve vodné fázi monomer emulgován a procesem polymerace pak přeměněn na polymer. Polymery jsou vysokomolekulární látky, které se uplatňují v průmyslu nebo v lékařství.

Lepidlo neobsahuje organická rozpouštědla, je nehořlavé a ředitelné vodou. Herkules je také schválen Státním zdravotním ústavem jako zcela nezávadné lepidlo vhodné pro styk s potravinami a je tak využíváno pro lepení sáčků mouky, cukru nebo čajů.

 

Komentáře